Sąlygos

Albumi.lt nadojimo taisyklės

Vartotojas

Albumi.lt vartotoju gali būti kiekvienas, kuris nori įkelti nuotraukas į www.Albumi.lt (tinklapio veiklą organizuoja ir koordinuoja SIA „Darba Vide”, toliau - Albumi.lt), sukurti ir užsakyti fotoalbumą ar kalendorių su savo pasirinktomis nuotraukomis. Tam, kad tai padarytų, Vartotojas gali nesiregistruoti, tačiau tokiu atveju įkeltos nuotraukos pradėti ir baigti užsakymai nebus išsaugomi. Mes rekomenduojame prieš užsakymą užsiregistruoti nurodant galiojantį el. paštą, adresą ir slaptažodį.

Vartotojas nemokamai gali įkelti 3 GB nuotraukų. Albumi.lt neatsako už vartotojo įkeltų nuotraukų dingimą iš tinklapio Albumi.lt. Todėl prašome nenaudoti Albumi.lt kaip vienintelės nuotraukų saugyklos. Albumi.lt pasilieka teisę trinti nuotraukas, kurios yra ES įstatymų leidybos uždrausto turinio, ir blokuoti Vartotoją.

Maketo kūrimas

Fotoknygos ir fotokalendoriaus maketą kuria pats klientas, įkeldamas nuotraukas į sukurtą galeriją ir pasirinkdamas vieną iš siūlomų nuotraukų išdėstymo būdų ar sukurdamas pats savo išdėstymą. Patvirtinęs užsakymą, klientas prisiima visą atsakomybę dėl sukurto maketo kokybės, o taip pat ir dėl nuotraukų kokybės, išdėstymo puslapiuose, pasirinktų spalvų tonų suderinamumą, nuotraukų dydį ir t.t.

Atskirai susitarus už sutartą papildomą mokestį fotoalbumo ir fotokalendoriaus maketą per tam tikrą laiką paruoš Albumi.lt

Kokybė

Vartotojas yra atsakingas už sukurto maketo kokybę.

Vartotojas yra atsakingas už makete panaudotų nuotraukų kokybę. Albumi.lt pataria - prieš kuriant maketą reikėtų pakoreguoti nuotraukas. Prašome atkreipti dėmesį į įspėjamuosius ženklus, kurie automatiškai atsiranda prie prastos kokybės nuotraukų. Jeigu Vartotojas makete naudoja žemos kokybės nuotraukas (sunku iškirpti, tamsios, apšviestos ir t.t.), jos gali būti miglotos, tamsios. Vartotojas yra įspėtas dėl pasekmių, kurių neišvengiama naudojant prastos kokybės nuotraukas fotoknygai ar fotoalbumui, ir Albumi.lt šiais atvejais skundų dėl spausdinimo kokybės nepriima.

Albumi.lt kokybės politikos tikslas - garnatuoti esamiems ir būsimiems klientams aukštos kokybės produkciją.

Jei produkto maketą kuria Albumi.lt, mes prisiimame atsakomybę dėl sukurto maketo kokybės. Šiuo atveju Albumi.lt pareiga yra įspėti Klientą dėl nuotraukų kokybės.

Jeigu Vartotojas turi priekaištų dėl fotoalbumo ar fotokalendoriaus spausdinimo kokybės ar pagaminto produkto kokybė neatitinka bendrų poligrafijos standartų, Vartotojas, el.paštu informavęs Albumi.lt ir užpildęs atitinkamą prašymą, turi teisę per 10 (dešimt) dienų grąžinti gautą prekę, ją pristatant Albumi.lt paštu ar per kurjerį (apmoka pats Vartotojas). Visi įvykiai, įvykę per 10 (dešimt) darbo dienų, bus peržvelgiami ir analizuojami. Jei skundai yra pagrįsti, tuomet, susitarus su klientu, užsakymas arba perspausdinamas, arba per 10 (dešimt) darbo dienų bus grąžinama sumokėta suma į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą.

Užsakymo patvirtinimas ir vykdymas

Prieš sukurtos fotoknygos ar fotokalendoriaus užsakymo patvirtinimą, Vartotojo pareiga yra patikrinti sukurtą maketą, užpildyti nurodytus laukelius ir nurodyti galiojantį el. paštą bei telefono numerį tam, kad gautų nemokamą žinutę apie užsakymo pagaminimą.

Užsakymo gaminimo laikas yra laikas nuo užsakymo apmokėjimo ar patvirtinimo iki tos akimirkos, kai prekė (fotoalbumas ar kalendorius) bus perduodama kurjeriui. Užsakymo gamybos laikas dažniausiai yra 5 - 10 darbo dienos.

Už papildomą mokestį galima prekės sulaukti per 1 - 2 darbo dienas.

Mokėjimą už užsakytas prekes Vartotojas gali atlikti VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS mokėjimo kortelėmis arba tarpininkaujant „Swedbank” banko internetiniam bankui, arba pervedant pinigus į mokėjimo sąskaitą.

Albumi.lt turi teisę siųsti priminimus apie užsakymo apmokėjimą.

Nuolaidos

Vartotojas gali gauti nuolaidą tuomet, jei užsisakė prekę esant tam tikrai akcijai ir nuolaidų laukelyje įvedė nurodytą nuolaidos kodą.

Apie akcijas ir nuolaidas Albumi.lt skelbia savo internetiniame puslapyje, akcijų skyrelyje, socialiniuose tinklapiuose ar praneša el. paštu.

Albumi.lt neturi suteikti Vartotojui nuolaidos, jei jis užsakydamas nuolaidų laukelyje neįvedė nuolaidos kodo.

Nuolaidas ir akcijas Albumi.lt organizuoja savo nuožiūra. Albumi.lt neprivalo informuoti kiekvieno Vartotojo apie vykstančias akcijas.

Albumi.lt neturi suteikti Vartotojui nuolaidos, jei Vartotojo užsakymas neatitinka nuolaidos reikalavimų, ir sistema, padariusi klaidą, su nuolaida paskaičiavo kitą užsakymą. Jeigu Vartotojas yra apmokėjęs mažesnę užsakymo kainą negu nurodyta kainoraštyje, tuomet prieš prekės išsiuntimą ar gavimą Vartotojas turi apmokėti kainos skirtumą.

Nuolaidos negalioja užsakymo pristatymui.

Nuolaidos nesumuojamos.

Pristatymas

Lietuvos teritorijoje prekės pristatomos per kurjerį pagal kainą, nurodytą kainoraštyje.

Užsakymo gavimo laikas = Gaminimo laikas + siuntimo laikas (vidutiniškai 7-10 dienos). Albumi.lt neatsako už prisatymo vėlavimą.

Tuo atveju, jei Vartotojas negavo užsakymo per 21 dieną nuo užsakymo išsiuntimo dienos, Vartotojas turi susisiekti su Albumi.lt.

Pakeitimai

Bet kokie pakeitimai po užsakymo patvirtinimo (pvz. telefonas, pristatymo adresas, el. paštas, pinigų grąžinimo operacijos, sumokėtų pinigų pridėjimas prie kito užsakymo ir t.t.) yra įmanomi Vartotojui susisiekus su Albumi.lt el. paštu albumi@albumi.lt ir susitarus. Albumi.lt turi teisę pasilikti 10 % nuo užsakymo sumos gamybinių išlaidų padengimui.

Atšaukti užsakymą – neįmanoma.

Publikavimas

Vartotojas turi galimybę savo sukurtą fotoknygą ar kalendorių parodyti kitiem ir paskelbti „Faceook” tinklapyje ar nusiųsti nuorodą draugams el. paštu.

Tam, kad fotoknyga ar fotokalendorius būtų publikuojami, prieš tai jie turi būti sukurti, bet nebūtinai užsakyti.

Skelbiant savo sukurtą fotoknygą „Facebook” tinklapyje, ji taps prieinama visiems.

Skelbdamas savo fotoalbumą ar kalendorių, Vartotojas kitiems suteikia galimybę ne tik apžiūrėti, bet ir nukopijuoti bei atsisiųsti ir daryti norimus pakeitimus.

Sukurto albumo ar kalendoriaus publikavimas yra paties Vartotojo pasirinkimas.

Vartotojas neatsako už pasekmes, kurios atsiranda paskelbus medžiagą. Albumi.lt nėra atsakingas už Vartotojų paskelbtą medžiagą ir paskelbimo pasekmes.

Dovanų kortelės

Vartotojas gali įsigyti dovanų korteles nuo 25 Lt iki 500 Lt. Dovanų kortelės ar likusi pinigų suma jose nekeičiamos į grynuosius pinigus ar į kitą dovanų kortelę. Dovanų kortelės galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo dienos. Dovanų kortele galima pasinaudoti kelis kartus. Dovanų kortelės kodą reikia įvesti nuolaidų kodo laukelyje užsakant prekę arba atnešti tiesiai į Albumi.lt biurą po užsakymo gavimo.

Jei užsakymas, kurį Vartotojas nori apmokėti su dovanų kortele, viršija dovanų kortelės vertę, tai Vartotojui skirtumą reikės apmokėti vienu iš siūlomų mokėjimo būdų.

Jei dovanų kortelė yra pametama, sugadinama ar pavogiama, ji nėra išduodama iš naujo. Dovanų kortelės savininkas yra pats atsakingas už savo kortelės saugumą.

Kitos sąlygos

Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už naudojamų nuotraukų autorystę pagal autorių teisių įstatymą.

Vartotojo įkeltos nuotraukos garantuoja, kad jam priklauso šių nuotraukų autorinės teisės arba teisė naudoti nuotraukas yra gauta teisėtai.

Albumi.lt turi teisę Vartotojo įkeltas nuotraukas naudoti tik jo užsakymo gamybai. Vartotojo sukurtą albumą, kalendorių ar nuotraukas Albumi.lt gali naudoti tik prieš tai susitarus su Vartotoju.

Albumi.lt nėra atsakingas už techninio pobūdžio problemas Albumi.lt.

Albumi.lt neatsako už jokio pobūdžio žalą, kuri buvo padaryta Vartotojui dėl Albumi.lt paslaugų ar kito Vartotojo paskelbtos medžiagos.

Albumi.lt turi teisę be išankstinio įspėjimo Vartotojui apriboti ar uždrausti priėjimą prie Albumi.lt, trinti bet kokią informaciją.

Albumi.lt atleidžiamas nuo atsakomybės ar nuo įsipareigojimų vykdymo, jei susidarė nenugalimos sąlygos, taip pat nenumatytų techninių gedimų atveju, kurių Albumi.lt negalėjo iš anksto numatyti ir įvertinti. Tokiu atveju per 5 (penkias) darbo dienas apie tai reikia pranešti Vartotojui ir nurodyti galimą užsakymo atlikimo terminą.

Albumi.lt naudojimo taisyklės galioja kiekvienam Albumi.lt vartotojui – ir registruotam, ir neregistruotam.

Šios Albumi.lt taisyklės įsigalioja nuo tos akimirkos, kai Albumi.lt paskelbia jas savo tinklapyje.

Užsakydamas prekę, Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su Albumi.lt naudojimosi taisyklėmis ir visai jų pakeitimais.

Albumi.lt turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo keisti šias taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo tos akimirkos, kuomet Albumi.lt paskelbia juos savo tinklapyje www.Albumi.lt. Albumi.lt neturi informuoti Vartotojų apie tasyklių pakeitimus.

Kiekvienas Albumi.lt Vartotojas turi reguliariai perskaityti šias taisykles tam, kad asmeniškai gautų informaciją apie pakeitimus.

Visi nesutarimai, kurie kilo dėl šių taisyklų tarp Albumi.lt ir Albumi.lt Vartotojo, sprendžiami tarpusavio pokalbių keliu. Jei taip nesutarimai neišsprendžiami, jie sprendžiami remiantis LR įstatymais.